Research Vision

Real estate is one of the final major asset classes without a well-functioning financial market. This creates risks for households, banks, and investors. How large are those risk and how can we measure them? In addition, we are facing a major task with regard to sustainability. Real estate and household behavior plays an important role in the energy transition towards a more sustainable future. Think of the installation of solar panels, energy labels, and large-scale wind farms. However, sustainability also entails risks. The installation of a wind turbine, for example, causes a decrease in house value, a wealth risk. How do we deal with this and are people willing to pay for sustainability at all? In addition, the costs and benefits of sustainability are not necessarily evenly distributed across society, which can lead to far-reaching wealth inequality, a social risk. My broader vision is to bridge the gap between the field of Urban Economics and Finance. Where the city and location play less of a role in Finance, the financing aspect and risk play less of a role in Urban Economics. What can both fields learn from each other? I see real estate research as an ideal application area.

Research Vision (in Dutch)

Vastgoed is een van de laatste grote asset classes zonder een goed functionerende financiële markt, dit brengt risico’s met zich mee voor huishoudens, banken, en investeerders. Hoe groot zijn deze risico’s, waardoor worden ze beïnvloedt, en hoe kunnen we ze meten? Daarnaast staan we voor een grote opgave met betrekking tot verduurzaming, vastgoed speelt daarin een belangrijke rol. Denk hierbij aan de plaatsing van zonnepanelen, energielabels, en grootschalige windmolenparken. Verduurzaming brengt echter ook risico’s met zich mee. De plaatsing van een windmolen zorgt bijvoorbeeld voor een woningwaardedaling, een vermogensrisico. Hoe gaan we hiermee om en zijn mensen überhaupt bereid om te betalen voor verduurzaming? Daarnaast zijn de kosten en opbrengsten van verduurzaming niet noodzakelijkerwijs evenredig verdeeld over de maatschappij, wat kan leiden tot verregaande vermogensongelijkheid, een sociaal-maatschappelijk risico. Mijn bredere visie is om een brug te slaan tussen het vakgebied Stedelijke economie en Finance. Waar bij Finance de stad en locatie minder een rol spelen, speelt bij Stedelijke economie het financieringsaspect en risico minder een rol. Wat kunnen beide vakgebieden van elkaar leren? Ik zie hierin vastgoedonderzoek als een ideaal toepassingsgebied.

 

Publications in International Scientific Journals

 1. Dröes, M.I., Koster, H.R.A. 2023. A World Divided: Refugee Centers, House Prices, and Household Preferences, Journal of Economic Geography 23(1), 51-90.   
 1. Dröes, M.I., Koster, H.R.A. 2021. Wind Turbines, Solar Farms, and House Prices, Energy Policy 155, 1-11.
 1. Dröes, M.I., Francke, M.K. 2018. What Causes the Positive Price-Turnover Correlation in European Housing Markets? Journal of Real Estate Finance and Economics 57, 618-646.
 1. Dröes, M.I., Koster, H.R.A. 2016. Renewable Energy and Negative Externalities: The Effect of Wind Turbines on House Prices, Journal of Urban Economics 96, 121-141.
 1. Dröes, M.I., Rietveld, P. 2015. Rail-based public transport and urban spatial structure: The interplay between network design, congestion and urban form, Transportation Research Part B 81, 421-439.
 1. Dröes, M.I., Hassink, W.H.J. 2014. Credit Constraints and Price Expectations of Home Owners, Housing Studies 29, 730-742. 
 1. Husby, T.G., Groot, H.L.F. de, Hofkes, M.W., Dröes, M.I. 2014. Do floods have permanent effects? Evidence from the Netherlands, Journal of Regional Science 54, 355–377.
 2. Merk, O.M., Manshanden, W.J.J., Dröes, M.I. 2013. Inter-regional spillovers of seaports: The case of North-West Europe, International Journal of Transport Economics 40, 401-417.
 1. Dröes, M.I., Hassink, W.H.J. 2013. House price risk and the hedging benefits of home ownership, Journal of Housing Economics 22, 92-99.

Book Chapters

 1. Dröes, M.I., Manshanden, W.J.J. 2011. "The Productivity of Public Capital in the Netherlands: A Regional Perspective", in: Manshanden, W. and W. Jonkhoff (eds), Infrastructure Productivity Evaluation, Springerbriefs in Economics, Volume 1, New York.

Working Papers / Work in Progress

 1. Deal or no Deal? The Time-on-Market, Time-to-Close, and Residential Transaction Prices, With Marc Francke (UvA, Ortec) and Yumei Wang (UvA, PhD), status: conference  paper, presented at AREUEA International 2019 (Milan, July, by Yumei Wang).
 1. Why Did House Prices Go Up? A Very Long-Run Historical Decomposition,  With Alex van de Minne (MIT), status: ASRE working paper (2015) 2015-08, presented at refereed sessions ERES 2016 (Regensburg, June), AREUEA 2015 (Washington, July), AREUEA-ASSA 2017 (Chicago, January). [RICS best paper award at ERES 2016].
 1. Hedonic Models and Market Segmentation, With Martin Hoesli (Geneva University) and Steven Bourassa (Florida University), status: working paper, presented at refereed sessions ERES 2019 (Paris, June), the AREUEA International 2019 (Milan, July), AsRES 2019 (Shenzhen, July), ASSA- AREUEA 2020 (San Diego, January). [RISCS best paper award at AsRES 2019].
 1. Quantitative Easing and Exuberance in Government Bond Markets: Evidence from the ECB’s Expanded Asset Purchase Program, With Ryan van Lamoen (Quant Professionals) and Simona Mattheussens (DNB), status: DNB working paper (2017) No. 548 and TI working paper (2017), TI 2017-080/IV, presented at DNB EBO research seminar (June 2017, by Ryan van Lamoen).
 1. Upward Sloping Demand?  Status: conference paper, presented at refereed sessions ERES 2018 (Reading, June) and ASSA-AREUEA 2019 (Atlanta, January).

Conferences and Seminars

Many.

Referee Activities

Nature Sustainability, Energy JournalEnergy Policy, Journal of Environmental Economics and Management, Journal of Economic Geography, Journal of Urban Economics, International Journal of Money and Finance, Energy Economics, Transportation Research Part B, Regional Science and Urban Economics, Real Estate Economics, Journal of Real Estate Finance and Economics, Journal of Housing Economics, Urban Studies, De Economist, Spatial Economic Analysis, Review of Regional Research, Physica A, Real Estate Research Quarterly, Journal of Housing and the Built Environment, Journal of European Real Estate Research, International Review of Environmental and Resource Economics, Resource and Energy Economics, Journal of Financial Econometrics.

Supervision

PhD Jan. 2022 – Current: Andre Legarza, together with prof. dr. Tuna Tasan Koç (FMG), dr. Sara Özogul (RUG).

Outreach

Professional Publications 

-Dröes, M.I., Koster, H.R.A.,Wind turbines and solar farms drive down house prices, vox.eu, 20 september 2020.

-Dröes, M.I., Mooij, P., Van der Post, W., 2020. Stille vastgoedreserve geeft gemeente ruimte, ESB, Jaargang 105 (4788), 6 augustus 2020.

-Dröes, M.I., Pieterson, E., Van der Post, W., 2019. De kracht van wijkwinkelcentra, Real Estate Research Quarterly, maart 2019.

-Dröes, M.I., Van Welie, S., Van der Post, W., 2019. Het effect van faillissementen op waardeontwikkeling van winkelvastgoed, Real Estate Research Quarterly, maart 2019.

-Dröes, M.I., Van Lamoen, R.C.R., Houben, A.C.F.J. 2017. De prijsstijgingen op de Amsterdamse woningmarkt onder de loep. ESB, Jaargang 102 (4755), 16 november [meest gelezen regulier ESB artikel 2017, 2000+ page views]

-Dröes, M.I., Francke, M.K. 2017. De relatie tussen prijzen en transactievolumes in Europese woningmarkten, Real Estate Research Quarterly, juni 2017.

-Dröes, M.I., Ziermans, B.O., Koppels, P.W. 2016. De determinanten van incentives op de Amsterdamse kantorenmarkt, Real Estate Research Quarterly, maart 2016.

-Dröes, M.I., Van de Minne, A.M. 2015. Tijd-variërende determinanten van woningprijzen op de lange termijn. Real Estate Research Quarterly, ERES special, september 2015.

-Dröes, M.I., Koster, H.R.A. 2014. Windmolens veroorzaken lagere woningprijzen. ESB, Jaargang 99 (4696), 23 oktober 2014.

-Dröes, M.I., van Bree, T. 2012. Neerwaarts prijsrisico voor huiseigenaren in krimpregio’s. ESB, Jaargang 97 (4627), 20 januari 2012.

 

Policy reports

-Dröes, M.I., Koster, H.R.A, 2019. Windturbines, zonneparken en woningprijzen. Rapport EZK.

-Conijn, J., Dröes, M.I., Rouwendal, J., Schilder, F., De Vries P. (2017). Het beleid in de koopsector: Verleden, heden, toekomst. Paper 2017-02, ASRE research papers, ISSN 1878-4607.

-Dröes, M.I. 2012. De starter op de Amsterdamse woningmarkt, BZK research report, with Wolter Hassink, Joep Steegmans, Walter Manshanden.

 

Popular / In the news

-De winst en verliesrekening van windenergie,  zaterdag 15 juni, 2019. (radio-interview Argos)

-Hoe dichter bij windmolens, hoe meer de huizenprijs daalt. De Volkskrant, dinsdag 19 april, (interview)

-Plaatsing windmolen schadelijk voor prijs van koopwoning. NVM magazine, september 2014.(interview)

-Econometrische toets ontleedt uitbundige prijsontwikkeling Amsterdamse huizenmarkt. Eureka Nieuwsbrief, 13 oktober 2017. (interview)

 

Ok, if you got this far, you can find the rest in my CV, version dec. 2022, enjoy!